Over VluchtelingenWerk

Bijna 40 jaar hart voor vluchtelingen

Als vluchteling kun je in Nederland altijd rekenen op de steun van VluchtelingenWerk Nederland. Wij komen op voor vluchtelingen en asielzoekers in ons land. Dag in dag uit, en dat al bijna veertig jaar! Maar dat lukt ons niet zonder jouw hulp.

Wie is VluchtelingenWerk Nederland?

Sinds 1979 is VluchtelingenWerk dé onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten.

Kijk voor meer over wie we zijn en wat we nog meer doen op www.vluchtelingenwerk.nl

Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dit is wat wij doen:

  • Tijdens de asielprocedure geven onze vrijwilligers asielzoekers voorlichting, bespreken met hen het vluchtverhaal, staan hen bij tijdens belangrijke gesprekken en ondersteunen asieladvocaten.
  • Als een vluchteling mag blijven, dan moeten zij in korte tijd ongelooflijk veel regelen. Denk aan wonen, inkomen, zorg en onderwijs. Ze kunnen daarbij rekenen op de vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Ook is het belangrijk dat vluchtelingen Nederlands leren. Zelfstandigheid is het doel, maar het liefst helpen we vluchtelingen aan een baan. Dat is goed voor vluchtelingen én goed voor Nederland.
  • Veel vluchtelingen laten noodgedwongen hun gezin achter. VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen bij hun gezinshereniging. Want zolang hun gezin gevaar loopt, is er geen ruimte om een nieuw leven te op te bouwen of een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Doordat VluchtelingenWerk werkt met vrijwilligers is onze hulp persoonlijk en direct. Naast alle praktische ondersteuning bieden we vluchtelingen een luisterend oor. Zo staan vluchtelingen er niet alleen voor.