Veelgestelde vragen

1. Waarom is het belangrijk om gezinnen van vluchtelingen te herenigen?

Vluchtelingen die in Nederland bescherming vinden, zijn veilig en hoeven niet meer voor hun eigen leven te vrezen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over familieleden die zijn achtergebleven. Zolang hun gezin gevaar loopt, is er geen ruimte om een nieuw leven op te bouwen of een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.

2. Wie zijn die vluchtelingen die herenigd moeten worden?

Veel vluchtelingen zijn afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. In deze landen woeden gewapende conflicten waardoor er veel slachtoffers vallen. Radicale groeperingen plegen aanslagen, er wordt veel gevochten en er is vaak sprake van (seksueel) geweld. Daarom zien sommige mensen geen andere uitweg dan vluchten. Op zoek naar veiligheid laten zij hun vaderland, familie, vrienden en bezittingen achter. Een onzekere toekomst tegemoet.

3. Waarom zijn de vluchtelingen hier gekomen zonder de rest van hun gezin?

De vluchtreis is vaak erg gevaarlijk. Denk maar aan de overvolle, gammele bootjes op de Middellandse Zee. Ook vragen mensensmokkelaars veel geld. Niet iedereen kan de prijs voor een heel gezin betalen. Daarom besluiten veel vluchtelingen, vaak mannen, zonder hun gezin te vertrekken, in de hoop levend aan te komen in Europa. Van hieruit proberen ze dan hun vrouw en kinderen over te laten komen.

4. Wie mag als gezinslid herenigd worden met een vluchteling?

Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, mag zijn of haar gezinsleden naar Nederland laten komen. Hier zijn strikte regels voor. Na het krijgen van de verblijfsvergunning heeft de vluchteling maximaal drie maanden de tijd om gezinshereniging aan te vragen. Alleen partners waarvan het huwelijk of partnerschap al bestond voordat de vluchteling naar Nederland vluchtte of gezinsleden die aantoonbaar lid waren van het gezin voor de vlucht komen in aanmerking.

5. Waar wordt mijn maandelijkse donatie voor gebruikt?

Het herenigen van vluchtelingen die zijn gescheiden van hun familieleden is een langdurig en kostbaar proces. VluchtelingenWerk biedt zowel praktische als financiële ondersteuning. Voor deze financiële ondersteuning zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen van particuliere donateurs. Wij gebruiken jouw bijdrage daarom onder andere voor het VluchtelingenFonds.

Het VluchtelingenFonds is een laatste vangnet voor vluchtelingen die zelf noodzakelijke kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen. Zoals bijvoorbeeld de kosten van vliegtickets voor gezinsleden bij gezinshereniging. Of allerlei kosten voor vergunningen die nodig zijn.

Daarnaast ondersteunen we dankzij bijdragen van donateurs vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en bij hun integratie in Nederland. Ook ondernemen we activiteiten die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. Jouw bijdrage is voor vluchtelingen dus van groot belang!

Doneer nu

6. Waarom wil VluchtelingenWerk NU aan gezinshereniging gaan doen?

VluchtelingenWerk is doorlopend bezig om geld in te zamelen en gezinsherenigingen mogelijk te maken. Het gaat dus niet om een eenmalige actie maar om een actie uit een doorlopende reeks campagnes om gevluchte gezinnen weer bij elkaar te brengen. Ieder door oorlog verscheurd gezin, is er één teveel.

7. Kan ik een voorkeur voor een gezin dat herenigd zou moeten worden uitspreken?

Nee, het is helaas niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor een specifiek gezin of een soort gezinssamenstelling.